Tại khu vực thì Pele đã từng tham gia thi đấu cho các câu lạc bộ như: Bauru khi còn nhỏ đây chính là bước đệm dẫn tới thành công, Santos và New York Cosmos.