Có thể thấy Vovinam là một phần không thể thiếu của di sản võ thuật Việt Nam. Nó mang trong mình những giá trị văn hóa và tinh thần lâu đời của dân tộc. Đây là di sản võ thuật quý báu cần được bảo tồn và liên tục phát huy.