Nuôi khung là việc bạn chọn một con số (thường là hai số) và đặt cược rằng con số đó sẽ xuất hiện trong kết quả xổ số sau một số ngày nhất định. Thời gian nuôi khung có thể linh hoạt và tùy thuộc vào chiến lược chơi của mỗi người. Bạn có thể chọn nuôi khung trong một số ngày ngắn hạn, như 1-3 ngày hoặc dài hơn 7- 10 ngày.