Các cặp lô hay về cùng nhau theo bộ ba được thống kê dựa theo tần suất xuất hiện trong các đợt mở thưởng, cùng xem nhé!

  • Cặp lô 25 – 52 hay về cùng lô số 43
  • Gặp lô 91 thì dễ xuất diện cùng cặp 54 – 45
  • Lô 81 xuất hiện hay đi cùng cặp 36 và 43
  • Lô 85 thường đi cùng bộ 63 – 76
  • Con lô 50 sẽ đi kèm với 90 – 00